Denna vecka har vi haft 2 st externa föreläsare, Lisa Engvall från AMF och Ulf Risberg från Vizzit. Båda två använder sig av analysverktyg, men Lisa använder GA och Ulf har sitt egna verktyg från Vizzit.

De delade med sig av erfarenheter, tips och råd om vad vi ska tänka på när vi är redo att kasta oss ut i arbetslivet. Det som slår mig är att de liksom flera andra föreläsare påpekar att flera personer i ledningen på företag sällan förstår vikten av den digitala närvaron. Att det tar tid – måste ta tid. Samt att man måste ha mål och förståelse för vad som är viktigt.

Att vi studenter ska vara ordentligt förberedda, inte vara rädda för att ”armbåga” oss lite för komma fram, men framförallt fråga vad som är viktigt med rapporten – nytta/nöje med det vi analyserat oavsett vilket verktyg vi använder.