Lead management
Ett  av de första blocken vi läste var  lead management och SEO. Allt från skapa personas till slutliga köp-processer.

Att bygga olika personas i olika företagssammanhang och köp-beteenden gjorde vi tillsammans i grupparbeten i flera olika steg. Att skapa personas och köp-processer är ett ständigt pågående arbete, för vi är alla olika och har så olika köp-beteenden. Det som blir intressant i slutändan är att vi i den digitala marknadsföringen måste göra riktade kampanjer som är personliga utifrån kundens tidigare köp. Tar vi inte hand om detta tappar vi kunden i detta mediebrus.  Då jag tidigare har arbetat med B2B är det en spännande resa att utvecklas med. Jag ser många likheter i hur man vårdar och månar om sina kunder oavsett om man möter dom ansikte mot ansikte eller i den digitala världen.